aerodinamički


aerodinamički
i adj phys aerodynamic I aerodinamičkio ispitivanje a. testing/studies; -»4 - i tunel
* * *
• aerodynamic
• aerodynamical

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • aerodinamički — aerodinàmičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na aerodinamiku, usp. aerodinamičan SINTAGMA aerodinamička kočnica 1. naprava za ispitivanje snage klipnih motora zrakoplova 2. uređaj na krilima ili trupu letjelice koji povećanjem otpora smanjuje… …   Hrvatski jezični portal

  • КОЭФФИЦИЕНТ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ — в градостроительстве нормативный коэффициент ветрового давления или лобового сопротивления поверхности конструкции, здания или сооружения, на который умножают скоростной напор ветра для получения статической составляющей ветровой нагрузки… …   Строительный словарь

  • projektil — projèktīl m <G projektíla> DEFINICIJA vojn. fizičko tijelo, naprava ili složeno sredstvo koje onaj koji gađa upućuje prema cilju; može biti iz puške (metak, zrno), iz topničkog oružja, raketnog lansera, broda (torpedo) i sl. SINTAGMA… …   Hrvatski jezični portal